Mang bầu tháng cuối: Càng phải đẹp, càng phải sành điệu!

Mang bầu tháng cuối: Càng phải đẹp, càng phải sành điệu!

Các chị em đừng nghĩ bầu bí là giai đoạn không cần đẹp và cho phép mình trở nên luộm thuộm nhé, một bà bầu xinh đẹp và tự tin...