3 lỗi dùng dùng đồng hồ nam giới thường mắc phải

3 lỗi dùng dùng đồng hồ nam giới thường mắc phải

Để đồng hồ gần vật nhiễm từ, không tháo đồng hồ khi chơi thể thao... là những lỗi cơ bản nam giới thường mắc phải trong quá trình sử dụng.